volunteer teaching Thailand

เด็กไทยใจอาสา

IVCA มีชื่อเต็มว่า International Volunteer Community Association และมีชื่อภาษาไทยว่า “สมาคมชุมชนอาสานานาชาติ”

IVCA ก่อตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มคนที่มีใจรักงานอาสา เพื่อพัฒนาสังคมในระดับนานาชาติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่แต่กต่างของคนทั่วโลก มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมอาสา ที่เรียกว่า “ค่ายอาสาสมัครนานาชาติ”  เป็นองค์กร NGO (Non government organisation) และ NOP (Non profit organisation) กล่าวคือ เป็นองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ ไม่ขึ้นต่อรัฐ และไม่แสวงหาผลกำไร

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคม คือ

  • เพื่อให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และโรงเรียนด้อยโอกาสในชนบท
  • เพื่อสนับสนุนเผยแพร่วิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม ในระดับท้องถิ่น
  • เพื่อดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  • เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคมในระดับนานาชาติ
  • เพื่อส่งเสริม  และสนับสนุนการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ “กลุ่มสมาชิก”  ในชุมชน
  • ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

องค์กรนี้ทำงานอย่างไร ทำไม่ต้องนานาชาติ?

Volunteer teachingปัจจุบันโลกเราหมุนเร็วเกินกว่าปกติ อีกทั้งมนุษย์ก็ใช้ และบริโภค ทรัพยากรธรรมชาติจนร่อยหรออยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน จิตใจของคนส่วนใหญ่ก็โดนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ มอมเมาให้กลายเป็นเครื่องจักรที่หลงใหลในวัตถุกันจนหมด เราจึงตั้งหน้าตั้งตาเดินตามระบบที่ถูกขีดอนาคตเอาไว้อย่าง งงๆ  สรุปคือ น้อยคนจะแยแสกับเรื่องดังที่กล่าวไว้ข้างต้น แล้วใครสน คุณ คุณ คุณ หรือ ใคร

“แต่เราสน” เราจึงรวมกลุ่มกัน ก่อตั้งองค์กรนี้ขึ้นมา เพื่อใส่ใจกับเรื่องราวต่างๆ ในสังคม พร้อมกันนั้นก็สร้างชุมชนที่มีแนวคิด และปรัชญาต่างออกไป เป็นชุมชนเล็กๆ แต่มีสมาชิกในระดับนานาชาติ และกำลังเปิดโอกาสให้คนทั้งโลกมาสร้างสังคมนี้ให้เติบใหญ่ ตามแนวความคิดและปรัชญาของเรา

เด็กไทยใจอาสา ต้องการเป็นสวนหนึ่งในชุมชนของเรา

เข้าค่ายร่วมกิจกรรม : เราจัดค่ายอาสาสมัครนานาชาติเป็นประจำ ในจังหวัดสงขลา เลย และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากน้องๆ ที่อยู่ในจังหวัดดังกล่าว หรือบริเวณใกล้เคียง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากมากันหลายคน ต้องจ่ายค่าอาหารกันเอง (เรามีงบประมาณจำกัด) สำหรับวันเวลาในการจัดค่ายเมื่อไรนั้น น้องๆ สามารถติดตามข่าวสารโดยการคลิก Like  เพสบุ๊ก ของเราได้ (ด้านล่าง)

เข้าค่ายอาสาต่างประเทศ : เรามีเครือข่ายองค์กร NGO หรือ NPO ในหลายประเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเครือข่ายของเราได้ (มีค่าธรรมเนียม 7000 บาท)

งบประมาณจัดค่าย และดำเนินงานองค์กร มาจากใหน?

แรกเริ่มเดิมที เราไม่คิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายๆ ใดๆ กับอาสาสมัคร ทุกคนก็แค่มาร่วมกันทำกิจกรรมด้วยจิตอาสา ลงขันออกเงินกันเอง แล้วนำมาใช้จ่ายในค่ายตามกำลัง

ต่อมามีคนสนใจแนวคิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราจึงขอความอนุเคราะห์เงินบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน แต่ก็ยังคงหนีไม่พ้นปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณการเบิกจ่าย

สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการ เก็บค่าธรรมเนียมกับอาสาสมัครต่างชาติ เพื่อนำมาเป็นปัจจัยในการหล่อเลี้ยงองค์กร

 

ผู้เขียน : กิตติศักดิ์ นวลวิลัย

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรของเรา ได้ทีอีเมล : ivcathailand@gmail.com หรือ โทร : 083-658-2124